English Shqip

Lajmet

Ushtrimi fushor "Skifteri 03" 10.04.2019

Ushtrimi fushor "Skifteri 03"

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Podujevë mori pjesë në ushtrimin fushor ,,Skifteri 03’’ të organizuar nga Forca e Sigurisë së Kosovës, në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Podujevës, Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave dhe Policinë e Kosovës.

Red Cross of Kosova - branch Podujeva participated in the field exercise "Skifteri 03" organized by the Kosovo Security Force, in cooperation with the Municipality of Podujeva, Emergency Management Agency and Kosovo Police.

Tubimi përkujtimor i Masakrës së Krushës 10.04.2019

Tubimi përkujtimor i Masakrës së Krushës

Kryqi i Kuq i Kosovës mori pjesë në tubimin përkujtimor të mbajtur me rastin e përvjetorit të 20-të të masakrës së Krushës. Tubimi u mbajt me datë 26 Mars 2019 në Krushë të Madhe dhe Krushë të Vogël.

Gjatë këtij tubimi, vullnetarët e Kryqit të Kuq të Kosovës ndihmuan familjarët duke i’u shpërndarë ujë dhe duke i’u ofruar përkrahje psiko-sociale."

Commemorative Rally of the Krusha Massacre

Red Cross of Kosova participated in the commemorative rally held on the occasion of the 20th anniversary of the Krusha massacre. The rally was held on March 26, 2019 in Krusha.
During this rally, the volunteers of Red Cross of Kosova assisted families by distributing water and providing them with psycho-social support.

Dita Ndërkombëtare e Ujit 10.04.2019

Dita Ndërkombëtare e Ujit

Tani:

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega në Vushtrri është duke mbajtur fushatë vetëdijesuese me rastin e ditës ndërkombëtare të ujit me qëllim të shfrytëzimit të ujit në mënyrën e duhur.

International Day of Water

Now:

Red Cross of Kosova - The branch in Vushtrri is holding awareness campaign on the occasion of the International Day of Water for the purpose of using the water properly.

Kryqi i Kuq i Republikës së Kosovës mbajti një takim njoftues me Zëvendësministren e Kulturës, Rinisë dhe Sporti znj.Burbuqe Bakija - Deva. 10.04.2019

Kryqi i Kuq i Republikës së Kosovës mbajti një takim njoftues me Zëvendësministren e Kulturës, Rinisë dhe Sporti znj.Burbuqe Bakija - Deva.

Qëllimi i takimit ishte njoftimi për objektin e Kryqit të Kuq të Republikës së Kosovës i renditur në Listën e Trashëgimisë Kulturore. Me këtë rast kërkuam përkrahje nga institucionet vendore për renovimin e objektit për nevoja të Kryqit të Kuq të Republikës së Kosovës.

E falënderojmë znj.Bakija-Deva për kohën që ndau për ne.

Red Cross of Republic of Kosova held a meeting with the Deputy Minister of Culture, Youth and Sports Ms.Burbuqe Bakija - Deva.

The purpose of the meeting was to inform about the object of the Red Cross of Republic of Kosova listed on the Cultural Heritage List. On this occasion, we requested support from institutions for renovation of the building for the needs of the Red Cross of the Republic of Kosovo.

We are thankful Ms.Bakija-Deva for the time she shared with us.

 
 

Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Aida Dërguti vizitoi Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës 22.03.2019

Nënkryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Aida Dërguti vizitoi Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës. Gjatë këtij takimi znj. Dërguti u njoftua nga afër për punën, aktivitetet dhe sfidat që ka Kryqi i Kuq i Republikës së Kosovës Shoqatë Kombëtare.

E falënderojmë znj.Dërguti për vizitën.

Vice Speaker of the Assembly of the Republic of Kosovo Ms. Aida Dërguti visited the Red Cross of the Republic of Kosovo. During this meeting Mrs. Dërguti was briefly informed for the work, activities and challenges of the Red Cross of the Republic of Kosovo National Society.

We thank Ms. Dërguti for the visit.