English Shqip

Lajmet

Mëso, Vepro, Ndihmo. 13.03.2020

Mëso,
Vepro,
Ndihmo.

Tre rrugët që ndihmojnë të mbroni vetën dhe të dashurit tuaj.

 

Pakon Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS) 12.03.2019

Pakon Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)

Kryqi i Kuq i Kosovës mbajti takimin koordinues me Sekretarët e degëve të KKK në të cilat është duke u implementuar projekti MISP.

The Minimum Initiative Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health (SHRS)

Red Cross of Kosova held a coordinating meeting with the Secretaries of the RCK branches in which the MISP project is being implemented.

Kryqi i Kuq i Kosovës ishte pjesëmarrës në takimin ndërkombëtar të mbajtur në Paris të Francës 12.03.2019

Kryqi i Kuq i Kosovës ishte pjesëmarrës në takimin ndërkombëtar të mbajtur në Paris të Francës nga data 28 Shkurt – 1 Mars 2019 në të cilin u diskutua për aktivitetet e Shërbimit të Kërkimit. Në këtë takim morën pjesë 15 Shoqata kombëtare nga vende të ndryshme.

Red Cross of Kosova was a participant in the international meeting held in Paris, France, from 28th February to 1rst March 2019, in which was discussed about the Research Service activities. In this meeting participated 15 National Societies from different countries. @ Paris, France

"Ndihma e Parë për Rini" 04.03.2019

Kryqi i Kuq i Kosovës- Dega në Shtime ka realizuar projektin "Ndihma e Parë për Rini" i përkrahur nga Drejtoria e Shëndetsis dhe Mirëqenies Sociale si dhe i aprovuar nga Kuvendi Komunal Shtime.
Qëllimi i projektit ishte që të rinjët të kenë njohuri dhe te avancohen rreth ndihmës së parë.
Janë trajnuar 16 trajner të rinjë të shkollave të mesme ku këta trajner kanë trajnuar 600 nxënës të dy shkollave te mesme : ShML " Naim Frashëri dhe shkolla "Profesionale".
Dje kemi mbajtur një garë në mes të dy shkollave, ku në garë murren pjesë 4 grupe, secili grup ishte përgaditur shume mire dhe me këtë garë projekti përfundoj me sukses.
Faleminderit të gjithëve për përkrahjen gjatë realizimit të projektit.

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të Kuq 04.03.2019

Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmë Hënës së Kuqe ka më shumë se 97 milion staf, vullnetarë, dhe mbështetës në botë.

The International movements of Red Cross andRed Crescent has more than 97 million staff, volunteers, and supporters around the world.