English Shqip

Lajmet

Kryqi i Kuq i Kosovës- Dega Viti 19.12.2018

Nxënësitë dhe stafi i Gjimnazit "Kuvendi i Lezhës në Viti kanë përkrahur aktivitetin tradicional "Muaji i Solidaritetit" duke grumbulluar veshmbathje dhe gjëra ushqimore e higjienike. Me moton "Pak nga ne, e shumë për dikë" nxënësit kanë treguar zemërgjerësinë për të ndihmuar bashkëmoshatarët e tyre në nevojë.
Shpërndarja është realizuar bashkë me nxënësit dhe vullnetarët e Kryqit të Kuq-Dega në Viti dhe nga ky aktivitet janë ndihmuar 21 familje nevojtare.

Kryqi i Kuq i Kosovës-Dega Viti.
Kryqi i Kuq i Kosovës - dega Suharekë 19.12.2018

Me datë: 26.11.2018, me ndihmën e CIMIC-ut, përkrahëm një familje në fshatin Budakovë.

Kryqi i Kuq i Kosovës - dega Suharekë 19.12.2018

Trajnimi " Ngritja e fondeve në KKK ", realizuar me datë: 20 e 21 Nëntor 2018.

Kryqi i Kuq i Kosoves Dega në Lipjan 19.12.2018

Janë ndihmuar 30 familje (Ushqimore , Veshmbathje) nga aksioni "Solidariteti ne Veper " 2018 .
Shperndarje eshte bere ne Lipjan . Janjev , Akllap . Smallush ,Bregu i zi ejt

Kryqi i Kuq i Kosovës - Dega Gjakovë 19.12.2018

Kryqi i Kuq ka shpërndarë veshmbathje për familjet në nevojë.